top of page
 • Varighet 4 måneder

 • Ingen opptakskrav

 • Opptak: Kontinuerlig / individuelt

 • Pris: kr. 32.800 (inkl eksamensavgifter)

 • Bedriftsnummer: 919217235

 • Enkelt-Amo​

3D-modellering 7.5 studiepoeng

Kurset gir deg kompetanse som må til for å utvikle dataspill, interaktive applikasjoner og avanserte digitale simuleringer. 

I samarbeid med

Innhold

 • Introduksjon til 3D-modellering, UV-mapping, teksturering og rendering

 • Introduksjon til Unreal Engine

Praktisk læring

 • Med praktiske oppdrag/prosjekter lære arbeidsflyten i utviklingen av grafiske objekt for tredimensjonale spill og visualiseringer.

Arbeidsform

 • Hjemmefra

 • Individuell - faglig - veiledning

 • ​Forelesninger

 • Praktiske prosjekter 

 • Personlig coaching

 • God praksis i bedrift / prosjekt

 • Selvstudier​

 • Teamarbeid

 • Sosiale arrangement

 • ​Hjemmeeksamener

Vil du vite mer

om kurset i 3D-modellering?

Kontakt gjerne fagansvarlig

Sean Gavelin

Kurset gis i samarbeid med Stockholms Universitet og følger deres godkjente fagplaner. Ved godkjent eksamen oppnår kandidat 7,5 studiepoeng. 

Hva lærer vi?

Vi har bygd en digital tvilling av Beisfjord fangeleir. Undervegs i prosjektet har talenter lært seg 3D-modellering og arbeid i Game Engine (Unreal). Flere av talentene avsluttet med å gjennomføre eksamen og oppnådde med det sine første studiepoeng.

Vi kobler teori og god praksis, lærer oss å jobbe i prosjekt, får erfaring fra teamarbeid og opplever hvordan det er å jobbe med kunde (i dette tilfellet Narvik Krigsmuseum). 

bottom of page