top of page
 • Varighet 4 måneder

 • Ingen opptakskrav

 • Opptak: Kontinuerlig / individuelt

 • Pris: kr. 32.800 (inkl eksamensavgifter)

 • Bedriftsnummer: 919217235

 • Enkelt-Amo​

Mobil app-utvikling 7.5 studiepoeng

Kurset gir deg kompetanse til å designe og utvikle en komplett og interaktiv mobilapplikasjon

I samarbeid med

Innhold

 • Designe og produsere en operativ mobilapplikasjon. 

Praktisk læring

 • Prosjektet utvikles med et tydelig mål for produktet og dets brukeropplevelse.

Kurset gis i samarbeid med Stockholms Universitet og følger deres godkjente fagplaner. Ved godkjent eksamen oppnår kandidat 7,5 studiepoeng. 

Arbeidsform

 • Hjemmefra

 • Individuell - faglig - veiledning

 • ​Forelesninger

 • Praktiske prosjekter 

 • Personlig coaching

 • God praksis i bedrift / prosjekt

 • Selvstudier​

 • Teamarbeid

 • Sosiale arrangement

 • ​Hjemmeeksamener

Vil du vite mer

om kurset i 3D-modellering?

Kontakt gjerne fagansvarlig

Sean Gavelin

bottom of page