top of page

Nevromangfold

De siste årene har vi som jobber i Kunnskapstrening IT fått høre fra foreldre, NAV veiledere og unge deltakere i Kunnskapstrening IT at vi er dyktige på å tilrettelegge gode dager og læringsløp for mennesker innenfor autismespekteret, eller innenfor det mange i dag kallesr nevromangfold (nevrodiversitet). Autismespekteret, ADHD, dysleksi og tourettes er eksempler på diagnoser knyttet til nevromangfold.

 

Deltakere i Kunnskapstrening viser en stadig økende selvbevissthet og engasjement for sine diagnoser eller egne opplevelser av å kjenne seg igjen i diagnoser. Vi ser en åpenhet og interesse for å dele erfaringer og refleksjoner om hvordan Norge tilrettelegger for nevromangfold. Diskusjoner om begrepet “normalitet” oppstår ofte. Hvem er normal? Hva er normalt? Hva er normal læring og utvikling? Alle som jobber med mennesker bør stille seg slike filosofiske spørsmål. 

 

Kunnskapstrening IT bygger sine læringsprosesser på et integrert læringssyn - , vi ser hele mennesket og tilpasser alltid for individuelle behov. Dette medfører at mange nevrodivergente trives og kjenner trygghet i våre tiltak. Gjennom gode dialoger lærer vi som jobber i Kunnskapstrening fra våre deltakere, vi henter kunnskap fra forskning, fagpersoner og egne erfaringer. Sammen bidrar vi til samfunnets utvikling mot et mer inkluderende samfunn. 

 

Gjennom deltakelsen i det europeiske prosjektet WorkAut, lærte Kunnskapstrening mye om autismespekteret og hva det betyr for deltakelse i et aktivt arbeidsliv. Sammen med NAV og flere organisasjoner i Europa utviklet vi et kurs som du kan finne her: 

http://www.workauteurope.com/


 

Andre lenker

 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/inspectrum/202306/an-interview-with-neurodiversity-originator-judy-singer

 

https://www.nevromangfold.org/

bottom of page