top of page
 • Varighet 4 måneder

 • Ingen opptakskrav

 • Opptak: Kontinuerlig / individuelt

 • Pris: kr. 32.800 (inkl eksamensavgifter)

 • Bedriftsnummer: 919217235

 • Enkelt-Amo​

Spilldesign 7.5 studiepoeng

Kurset gir deg kompetanse som må til for å utvikle dataspill, interaktive applikasjoner og avanserte digitale simuleringer. 

I samarbeid med

Innhold

 • Spilllutviklingens ulike fagområder

 • Spillanalyse

 • Game design-dokument 

 • Level design 

 • Programmering i C# 

 • Unity 

 • Spilllhistorie

Praktisk læring

 • Bygge en 2D plattformer (prosjektbasert læring)

Arbeidsform

 • Hjemmefra

 • Individuell - faglig - veiledning

 • ​Forelesninger

 • Praktiske prosjekter 

 • Personlig coaching

 • God praksis i bedrift / prosjekt

 • Selvstudier​

 • Teamarbeid

 • Sosiale arrangement

 • ​Hjemmeeksamener

martin2024_edited.png

Vil du vite mer

om årskurset i spillutvikling?

Kontakt gjerne fagansvarlig

Martin Adolfsson

Kurset gis i samarbeid med Stockholms Universitet og følger deres godkjente fagplaner. Ved godkjent eksamen oppnår kandidat 7,5 studiepoeng. 

bottom of page