top of page

Individuelt program

 • Fra 3 til 12 måneder

 • Opptak: Kontinuerlig / individuelt

 • Pris: 8.200 pr måned

 • Bedriftsnummer: 919217235

 • Enkelt-Amo​

Målgruppen for individuelt program er unge mennesker som står utenfor arbeid og utdanning.  Det er en generasjon med mye digital erfaring - ofte som gamere. Det er unge som er dyktige på egen læring og har digital kompetanse som arbeidslivet trenger.​ Samtidig kan det være utfordringer som holde mange tilbake.  Med individuelt program starter vi med talentets interesser, styrker og egne tanker om framtida - og utfordringene.  Slik vokser et helt unikt læringsprogram fram -  for hvert eneste talent.

Gode tilpasninger

 • Helse og livsituasjon

 • Forkunnskaper​

 • Interesser 

 • Personlig lærestil

 • Mobilitet​

Fag? Velg ett eller flere

 • Programmering (ulike språk)

 • Spilldesign (med mulighet til 7.5 studiepoeng)

 • Digital Art

 • 3D-modellering (med mulighet  til 7,5 studiepoeng)​

 • Mobil applikasjonsutvikling  (fram til  7,5 studiepoeng)

 • ​Webdesign

 • Musikk

Arbeidsform

 • Hjemmefra

 • Personlig coaching

 • Individuell - faglig - veiledning

 • ​Forelesninger

 • Praktiske prosjekter 

 • God praksis i bedrift / prosjekt

 • Selvstudier​

 • Teamarbeid

 • Sosiale arrangement

 • ​Hjemmeeksamener

Mål 

 • Skape mestring og arbeidsglede

 • Utvikle grunnleggende  faglige ferdigheter 

 • Delta i et lærende fellesskap

 • Utvikle relasjoner til bedrifter

 • Bli inspirert til å ta neste steg - karriereplan

astridmagnhildmai2024rund_edited.png

Vil du vite mer

om individuelt program?

Kontakt gjerne

Astrid Høgmo 

Hva lærer vi?

Vi har bygd en interaktiv applikasjon som viser Troms Kraft sitt energinett. Undervegs i prosjektet har talenter lært seg design, programmering og arbeid i Unity (Game Engine). 

Kunnskapstrening IT  kobler teori og god praksis, lærer oss å jobbe i prosjekt, får erfaring fra teamarbeid og opplever hvordan det er å jobbe med kunde (som her med Troms Kraft). 

bottom of page