top of page

Årskurs spillutvikling

 • 22,5 studiepoeng

 • 10 mnd

 • 100% online

 • Ingen opptakskrav

 • Kr 82.000

 • Kontinuerlig opptak​

Årsstudiet i spillutvikling gir kunnskap på fagområder som framtidas næringsliv og samfunn etterspør - som 3D-modellering, digital visualisering, design, programmering og spillmotorer (Unity/Unreal).
 

Emnene i årskurset

I samarbeid med

martin2024_edited.png

Vil du vite mer

om årskurset i spillutvikling?

Kontakt gjerne fagansvarlig

Martin Adolfsson

Spilldesign 7.5 sp

 • Spilllutviklingens ulike fagområder

 • Spillanalyse

 • Game design-dokument 

 • Level design 

 • Programmering i C# 

 • Unity 

 • Spilllhistorie 

 • Bygge en 2D plattformer (prosjektbasert læring)

3D-modellering 7.5 sp

 • Introduksjon til 3D-modellering, UV-mapping, teksturering og rendering

 • Med praktiske oppdrag/prosjekter lære arbeidsflyten i utviklingen av grafiske objekt for tredimensjonale spill og visualiseringer.

Mobil apputvikling 7.5 sp

 • Designe og produsere en operativ mobilapplikasjon. Prosjektet utvikles med et tydelig mål for produktet og dets brukeropplevelse.

God praksis!

 • Utfolde seg i praktiske prosjekter. Det kan skje individuelt eller i team. 
  Prosjektene kan utvikles i samarbeid med bedrifter eller være individuelle ideer som utvikles.

  Praksisarbeid veiledes faglig.

Arbeidsform

 • Hjemmefra

 • Personlig coaching

 • Individuell - faglig - veiledning

 • ​Forelesninger

 • Praktiske prosjekter 

 • Selvstudier​

 • Teamarbeid

 • Sosiale arrangement

 • ​Hjemmeeksamener

bottom of page