top of page

Samisk kultur og identitetSamisk kultur og identitet er en viktig del av et levende nordisk samfunn. Vi bruker spillutvikling for å løfte temaet.


Sametinget støttet pilotprosjekt

Kunnskapstrening IT har sin forankring i Astafjorden og en region der den samiske tradisjonen fortsatt er levende, til tross for en historie preget av aktiv fornorskningsprosess. Vi vil være en bedrift som tar sitt ansvar i å løfte det samiske i fortid, nåtid og framtid. En gang hvert år kjører vi et prosjekt der ansatte og deltakere utvikler et samisk spill sammen. Modellen for dette er utviklet i prosjektet “Spillutvikling / Helse / Arbeid - en ny arena for samisk ungdom” - som vi gjennomførte i 2023/2024. Prosjektet var finansiert av Sametinget. 


Mange bidragsytere: Talenter over hele landet, veiledere og coacher.

Prosjekt hvert år

Gjennom integrert læring skal deltakerne hente sin egen relasjon til samisk kultur, vi lærer gjennom film, historiefortelling, felles utforskning og dialog. Samtidig utvikler vi ferdigheter innen spillutvikling, design, kunst og programmering. Vi løfter egen og hverandres identitet og lager små, samiske læringsspill for språkinnlæring. 


Test spillet! Du finner det her:

Passord: Snow
Prosjektet er støttet av


26 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page